BiF Analize

Čitajte B&F online

Vip unapredio mrežu u Beogradu i širom Srbije

11:54 | Rezultati merenja glavnih parametara Vipove mreže u Beogradu nekoliko nedelja nakon završetka radova na unapređenju pokazuju da je obezbeđena 5% veća pokrivenost signalom na otvorenom i više od 11% unutar objekata, kao i bolji kvalitet razgovora…

Vip unapredio mrežu u Beogradu i širom Srbije

| 18.12.2014 | 11:54

Rezultati merenja glavnih parametara Vipove mreže u Beogradu nekoliko nedelja nakon završetka radova na unapređenju…

 

Trnovit put do Higsovog bozona: Eksperimentalni ciklusi u istoriji kvantne mehanike

| 13.12.2014 | 10:05

Eksperimentalna osnova kvantne mehanike sastoji se od niza eksperimentalnih ciklusa koji počinju krajem 19. veka…

Geopolitika i energetika: Batina bez raja

| 17.12.2014 | 11:54

Iako je kontinuiran pad cene nafte lako objasniti slabim oporavkom evrozone i slabijim rastom Kine,…

 

Ticket sharing

| 15.12.2014 | 15:38

Ideja je jednostavna: kad završite svoju vožnju gradskim saobraćajem, a prošlo je manje od 60…

Prosvećeni kapitalizam

Anti zid